Anders Müller
Publikationer  

Musikalske Strukturer
3. reviderede udgave 2012
Wilhelm Hansen - Katalog #: WH31537 - ISBN: 9788759825044

Melodisk-improvistorisk akkordsubstitution
- inden for bebop-traditionen
Speciale fra Københavns Universitet, 1995

Komposition som undervisningsområde
Pædagogisk udviklingsprojekt ved Rytmisk Musikkonservatorium: Erfaringer om læring og undervisning inden for undervisning i komposition inden for den rytmiske samtidsmusik.
Læs projektrapporten


Musikalske Strukturer
- tonesystemer
- notation
- intervaller
- skalaer
- akkorder
- harmonisk analyse

3. reviderede udgave 2012
Wilhelm Hansen, Musikforlag

Læs mere her
Købes her


Melodisk-improvistorisk akkordsubstitution
- inden for bebop-traditionen
Speciale fra Københavns Universitet, 1995

Indhold

Forord

Indledning

Abstract

Køb specialet her

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Komposition som undervisningsområde

KOMPOSITION SOM UNDERVISNINGSOMRÅDE

24. NOV. 2014
Undervisning i komposition inden for den rytmiske samtidsmusik er et indtil nu ikke særligt velbeskrevet fagligt felt i de forskellige danske musikuddannelser.
Med baggrund i erfaringer fra undervisning i KAP (Komposition – Arrangement – Produktion) på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) 2011-2013 vil denne rapport dele erfaringer om læring og undervisning inden for feltet.

Læs den samlede projektrapport HER